Nieuwe cursus tot icc-er van start gegaan

Inspiratie, informatie, culturele ontmoetingen en uitwisseling vormen de bouwstenen van de icc-cursus. De cursus reist langs enkele culturele locaties in de regio en daardoor worden scholen en culturele instellingen en kunstenaars met elkaar in contact gebracht.

Schooljaar 2015-2016, nieuwe cursusreeks interne cultuurcoördinator

Draagt u cultuureducatie een warm hart toe? Wilt u een stimulerende en coördinerende rol op u nemen? Ziet u kansen om cultuur en onderwijs in uw regio steeds beter op elkaar te laten aansluiten? Staat u open voor een mooie culturele reis in uw omgeving? Dan is de cursus Interne Cultuurcoördinator (ICC) iets voor u!

Cultuureducatie Netwerkmiddag in Vlaardingen

Op woensdag 27 mei vond in KADE40 de Netwerkmiddag voor onderwijs en culturele instellingen van Vlaardingen plaats. Onderwijs, instellingen en vakdocenten gingen met elkaar in gesprek over de volgende vraag: Op welke manier kunnen lessen door leerkrachten en activiteiten door culturele partners op het gebied van cultuuronderwijs beter op elkaar aansluiten?

Terugblik op Cultuureducatie Netwerkmiddag Schiedam

Op woensdag 20 mei vond de tweede Cultuureducatie Netwerkmiddag in Schiedam plaats. Docenten, interne cultuurcoördinatoren en directeuren van basisscholen gingen in gesprek met kunstvakdocenten en medewerkers van culturele instellingen. Wijkschool de Gorzen stelde het schooltheater de Tierelier voor deze middag ter beschikking.

Vlaardingen en Schiedam zijn 13 icc’ers rijker!

Op 1 april 2015 hebben 13 leerkrachten van Vlaardingse en Schiedamse basisschool de cursus tot interne cultuurcoördinator succesvol afgerond. In de Stadsgehoorzaal deelden de toekomstige icc’ers hun visie op cultuureducatie met de aanwezige directeuren van de scholen. Door de cursus zijn de icc’ers in staat om kunst en cultuur voor iedere leerling een vaste plek in het onderwijs te geven.… Lees verder

Best practices bijeenkomst in het Stedelijk Museum Schiedam

Basisscholen en culturele instellingen zetten zich in om een kwaliteitsslag te behalen in cultuureducatie. Culturele instellingen uit beide gemeentes op hun beurt verdiepen zich in de wensen vanuit het onderwijs om het cultuureducatieve aanbod daar beter op aan te laten sluiten. De best practices bijeenkomst is georganiseerd om de ontwikkelingen tot nu toe in beeld te brengen en deelbaar te maken.

Kunstkracht in de leerkracht; een update

‘Met een namenspel kan je veel doen’, legt de vakdocent uit. ‘Kinderen komen uit hun comfortzone. Zij leren dat er geen goed of fout bestaat bij deze opdracht en dat creativiteit belangrijk is. Ook leren zij zichzelf te presenteren aan de groep.’ Het zijn enkele van de 21-eeuwse vaardigheden die belangrijk zijn in de hedendaagse samenleving.

Kunstproject ‘Huis’ op IBS Ababil

Als onderdeel van deelname aan Cultuureducatie met Kwaliteit vond op IBS Ababil in juni en juli 2014 een kunstproject plaats voor groep 3 t/m 8 rond het thema ‘Huis’. Aanleiding voor het project is de recente verhuizing naar een prachtige nieuwe school.… Lees verder

Inschrijving icc-cursus seizoen 2014-2015

Afgelopen seizoen hebben 13 leerkrachten van basisscholen in Schiedam en Vlaardingen met veel plezier en goed gevolg de cursus Interne Cultuurcoördinator doorlopen. In zes bijeenkomsten hebben zij zich verdiept in de praktijk van cultuureducatie op de basisschool. Dit succes geven we een vervolg in seizoen 2014-2015 door de cursus opnieuw te organiseren.