Bijeenkomst Kunst aan Tafel smaakt naar meer…

nieuws

Eind januari kwamen schoolbestuurders van basisscholen uit Vlaardingen en Schiedam alsmede enkele directeuren van de pilotscholen bijeen om van gedachte te wisselen over cultuureducatie. De bijeenkomst vond plaats in CBK Schiedam.

‘Cultuureducatie moet een plek krijgen in ons gesprek over schoolbeleid.’ (voorzitter Stichting Wijzer)

Wat krijg je als je twaalf bevlogen bestuursvoorzitters en schoolleiders bij elkaar aan tafel zet met lekker eten en prikkelende stellingen over cultuuronderwijs? Juist! Gepeperde discussies en smaakvolle plannen.

Op dinsdag 28 januari 2014 organiseerde projectleider Erik van Duijvenbode in het CBK Schiedam, Kunst aan Tafel, een etentje voor de schoolbesturen van verschillende basisscholen in Schiedam en Vlaardingen. Tijdens een driegangendiner, bereid door Zuskookt, bespraken de besturen de uitdagingen voor cultuureducatie in het basisonderwijs. Elke gang ging gepaard met een stelling.

Voorgerecht: cultuureducatie is een extra in het onderwijs

‘Het zou niet zo mogen zijn, maar toch beaam ik de bewering.’ Eric Boerhout, voorzitter van Stichting Meervoud, kijkt wat beschaamd om zich heen. ‘Vanuit de politiek ligt de focus op de kenniseconomie. Inspecteurs kijken naar reken- en taalprestaties, dus wat kunnen scholen doen?’

Betty van Dam, directeur van de Taaltuin in Schiedam, één van de pilotscholen van CMK, herkent het probleem. Toch ziet zij ook een oplossing. ‘Als besturen maken we het beleid, dus wij zijn ook degenen die het kunnen veranderen.’

Als good practice vertelt zij over het reken- en taalprogramma van Museum Boijmans van Beuningen, waar haar school aan meedoet. ‘Het is fantastisch wat het met onze leerlingen doet. Kinderen worden niet alleen creatiever, ze krijgen ook een taalboost. Ze moeten uitleggen wat ze zien en ervaren.’

Hoofdgerecht: cultuureducatie heeft een visie en een leerlijn nodig

Het verhaal van Van Dam slaat bij de andere bestuursleden aan. Maar hoe integreer je als school cultuureducatie in het reguliere onderwijsprogramma? En belangrijker nog, hoe zorg je dat het beklijft?
‘Cultuureducatie heeft een visie en een leerlijn nodig, anders blijft het los zand,’ vindt Berry Hakkeling, directeur van basisschool De Ark, ook een pilotschool in het programma. ‘Maar voordat je schrijft en plannen maakt, heb je als school eerst een droom nodig. Vanuit die droom onderzoek je, verbeter je en dan pas schrijf je een document.’

Alex Brobbel, voorzitter van Stichting Wijzer, lacht. ‘En daar gaat weer wat aan vooraf! Er zijn inspirerende directeuren zoals Betty nodig die hun team overtuigen en meenemen!’

Nagerecht: de uitdagingen voor cultuureducatie in het basisonderwijs

De bestuursleden en schoolleiders zijn het met elkaar eens: cultuureducatie is op dit moment een extra en dat moet veranderen. Voor Peter Jonkers, voorzitter van Stichting Primo Schiedam is het plan duidelijk: ‘Om van cultuureducatie een prioriteit te maken moeten we samenwerken. Besturen, directies, teamleiders, leerkrachten en culturele organisaties, iedereen doet mee.’ Brobbel gaat een stap verder: ‘Ik vind dat het bestuur hierin een voortouw moet nemen. Wij moeten zeggen: wij vinden cultuureducatie belangrijk en we nemen het mee in het onderwijsplan. Ik constateer vanavond: als stichting hebben wij afgelopen jaren stakeholders gemist. Cultuureducatie moet een plek krijgen in ons gesprek over schoolbeleid.’