Het Ideeëntoestel

Neem eens een kijkje op de website van David van der Kooij en Anouk Wissink, want zij bieden creatieve denkvaardigheden voor het onderwijs.

Pleidooi voor muziekonderwijs

Hoe musiceren je hersenen ten goede komt. Anita Collins verklaart het vuurwerk dat afgaat in de hersenen van musici wanneer die muziek spelen en ze onderzoekt de positieve effecten hiervan op lange termijn.

Wat leert kunstonderwijs het kind?

Wat leren kinderen van cultuureducatie? Wetenschappelijk onderzoek biedt vooralsnog geen steun voor de bewering dat cultuureducatie een gunstig effect heeft op schoolprestaties in vakken als rekenen en taal. Kunstonderwijs is wel belangrijk voor de veelzijdige vorming en ontwikkeling van kinderen en ter voorbereiding op creatieve functies in de samenleving.