Fonds voor Cultuurparticipatie kent subsidie Impuls Muziekonderwijs toe aan CMK-scholen

In Schiedam heeft OBS De Peperklip, één van de CMK-scholen, een aanvraag ingediend voor de regeling. OBS Holy, met de locaties De Klimop (CMK-school), De Singel en Het Breinpaleis (CMK-school) heeft in Vlaardingen een aanvraag ingediend. Twee Vlaardingse scholen zijn nog in afwachting van de beschikking. Wij zien deze beschikking met veel vertrouwen tegemoet.

Uitgelicht: Twee CMK-kunstprojecten

Zowel in Vlaardingen als in Schiedam zijn docententeams in de afgelopen periode bezig geweest met CMK-kunstprojecten. De Willibrordusschool uit Schiedam stond in het teken van ‘Onbegrensde Tuinen’. In Vlaardingen werd gedanst door basisschool Klimop. In het project ‘Klimop danst de wereld rond’ kwam de hele school in beweging.

‘Geen los zand, maar een stevig bouwwerk’

Na 13 presentaties is duidelijk geworden waar de Schiedamse en Vlaardingse basisscholen voor gaan in de toekomst: kinderen laten leren door te ervaren, talenten ontwikkelen op ieder gebied, leren om samen te werken, een positief zelfbeeld ontwikkelen, zowel actieve en receptieve kunstdeelname bevorderen en zelfvertrouwen bij ieder kind ontwikkelen. Want als je met kunst bezig bent, wordt een ander deel van je hersenen ontwikkeld.

Nieuwe lichting interne cultuurcoördinatoren op 16 maart

De cursus icc wordt voor de derde keer aangeboden door cmkvs. Op 16 maart verwachten 13 gloednieuwe icc-ers hun certificaat in ontvangst te kunnen nemen. Zij hebben zich, onder leiding van een deskundige trainer, verdiept in het cultuureducatief beleidsplan voor hun school en daarnaast kennis gemaakt met diverse culturele instellingen.

Ruimte voor cultuur is het centrale thema op conferentie Cultuur in Beeld

Op maandag 14 december 2015 wordt de jaarlijkse conferentie Cultuur in Beeld georganiseerd door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Ditmaal vindt de bijeenkomst plaats in Den Haag, waarbij het centrale thema 'Ruimte voor cultuur' zal zijn. Het congres is bedoeld voor mensen die actief zijn binnen de creatieve en culturele sector.

Kunstkracht in de Leerkracht gaat weer van start

Het opdoen van praktische ervaring met cultuureducatie is het doel van Kunstkracht in de Leerkracht. Zo moet de startangst weggenomen worden bij leerkrachten om zelfstandig kunstzinnige werkvormen toe te passen in de klas. Leerkrachten kunnen inspiratie opdoen om thematisch te werken, een verbinding leggen met 21e eeuwse vaardigheid en het begripskader met betrekking tot cultuuronderwijs verbreden.

HiHaHuttenbouwers – Ontdek dans voor de allerkleinsten

Het is donker. Het is stil. Een man en een vrouw gedost in vreemde, wollige pakken bewegen langzaam in de schemering. Het is muisstil, een cirkel van fel licht vangt de danseres die dromerig beweegt, een mobiel 'insect' stijgt langzaam omhoog van haar heup. Ze is zo dichtbij dat de kinderen haar bijna kunnen aanraken. En dat is best spannend.

Ontwikkelgroep wordt klankgroepbijeenkomst

Op 4 november kwamen de Schiedamse en Vlaardingse interne cultuurcoördinatoren bijeen. Dit gebeurde in het Stedelijk Museum Schiedam en ook medewerkers educatie van verschillende culturele instellingen waren aanwezig. Doel van de bijeenkomst was om de medewerkers van culturele instellingen te informeren over de stand van zaken rond cultuuronderwijs op de basisscholen.