Advies leerlijnontwikkeling cultuuronderwijs

Scholen kunnen een adviesgesprek aanvragen als zij de ambitie hebben om cultuuronderwijs een volwaardige plek te geven binnen het onderwijs. De adviseur maakt een quick scan van de huidige situatie op de school en bespreekt de mogelijkheden voor vervolgstappen.

Dit advies is gratis.

Advies bij een kunstproject

De school organiseert een kunstproject met een actieve rol voor de leerkrachten. CMKVS geeft inhoudelijk en organisatorisch advies in de aanloop van het project.

Aan het advies zijn geen kosten verbonden.

Kunstproject