Netwerkmiddagen

Tenminste eenmaal per jaar vindt er een netwerkmiddag plaats waar scholen en culturele aanbieders elkaar ontmoeten. Deelname is gratis. De netwerkmiddagen voor Vlaardingen en Schiedam voor schooljaar 2015-2016 zijn al ingepland. Kijk snel in de agenda. 

Seminar

Om het jaar organiseert CMKVS een seminar rond cultuuronderwijs. Eerdere gastsprekers waren Wolf Brinkman en David van der Kooij. Het volgende seminar staat in het voorjaar van 2017 gepland.

Deelname aan een CMKVS-seminar kost € 25,- per deelnemer (maar is gratis voor CMK scholen).

ICC klankbordgroep

Gecertificeerde interne cultuurcoördinatoren ontmoeten elkaar op de bijeenkomsten voor de ICC klankbordgroep (voorheen: ICC Ontwikkelgroep). Ook is er ruimte om ervaringen uit te wisselen en problemen voor te leggen. Deze klankbordgroep komt tweemaal per jaar bij elkaar. Deelname is gratis.