CMK Teamsessie

Cultuureducatie met Kwaliteit is een programma voor de hele school. Daarom zijn er diverse activiteiten voor het hele team. In deze bijeenkomst staat het hele team stil bij cultuuronderwijs binnen de school.
De sessie bestaat uit drie onderdelen: begripsvorming cultuuronderwijs, een kunstworkshop, analyse van de stand van zaken binnen de school en formuleren ambities.
Een CMK Teamsessie duurt een dagdeel en kost € 500,- (maar is gratis voor CMK scholen)

Cursus interne cultuurcoördinator

Een interne cultuurcoördinator (icc’er) is een leerkracht die als extra taak heeft om een cultuurbeleidsplan te schrijven, op te zetten en te begeleiden. De icc’er zorgt dat cultuureducatie op de agenda van de school blijft staan en dat ook de collega’s enthousiast blijven voor creativiteit in de klas. Bovendien is de icc’er ook degene die de verbinding legt tussen de school en de culturele instellingen en kunstvakdocenten in de omgeving

Docenten van Schiedamse en Vlaardingse basisscholen worden door CMKVS opgeleid tot interne cultuur coordinator. Docenten leren een cultuurbeleidsplan te schrijven, op te zetten en te begeleiden. De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten die elk in een andere culturele instelling in één van de twee steden plaats vinden.

Meer informatie via projectcoördinator Erik van Duijvenbode.

Kunstkracht in de leerkracht

Een korte cursus deskundigheidsbevordering op het gebied van cultuureducatie voor alle leerkrachten van deelnemende scholen. Zij kunnen kiezen uit de deelgebieden dans, muziek, theater, beeldend, erfgoed en media-educatie. De cursus bestaat uit drie dagdelen, waarbij veel aandacht is voor de praktijk. De cursus stelt de leerkracht in staat om in de onder-, midden- en bovenbouw creatieve werkvormen in te zetten uit de betreffende discipline.

Kunst Afkijken

Intensieve begeleiding op school bij het leren werken vanuit een leerlijn. De leerlijn kan opgesloten liggen in een bestaande methode of in samenspraak met de school ontwikkeld worden.

In dit traject kan een leerkracht de kunst afkijken van een kunstvakdocent. De kunstvakdocent geeft een les vanuit zijn kunstdiscipline. De leerkracht kijkt mee. De week daarna ontwikkelt de leerkracht een les en kijkt de kunstvakdocent mee. Die geeft daarna feedback en tips.

Deze activiteit is maatwerk, de kosten berekenen we op aanvraag.

 

CMK Kunstworkshop

Het team volgt een workshop op maat als inspiratie voor een CMK Kunstproject of als start van Kunst Afkijken.
De Teamactiviteit duurt een dagdeel en kost € 500,- (maar is gratis voor CMK scholen)