Cursus ‘Kunstkracht in de Leerkracht’

nieuws

In het voorjaar van 2015 volgen leerkrachten van de pilotscholen deskundigheidbevordering op het gebied van cultuureducatie. Zij kunnen kiezen uit de deelgebieden dans, muziek, theater, beeldend, erfgoed en media educatie. De cursus bestaat uit drie dagdelen, waarbij veel aandacht is voor de praktijk. De cursus stelt de leerkracht in staat om in de onder, midden en bovenbouw creatieve werkvormen in te zetten uit de betreffende discipline. Dit is primair bedoeld als ondersteuning/verrijking van de reguliere lespraktijk. Bovendien zullen leerkrachten na afloop van de cursus meer overwogen keuzes kunnen maken uit cultuureducatief aanbod en meer feeling hebben ontwikkeld met de kunstvakken. Overkoepelend doel is het realiseren van een leerlijn of leerplankader cultuureducatie binnen de school. De opgedane kennis en kunde uit de de cursus ‘Kunstkracht in de Leerkracht’ biedt daarvoor de vakinhoudelijke basis.