Erfgoed komt tot leven in Vlaardingen-Ambacht

Inspiratie, nieuws

IKC ’t Ambacht vindt het belangrijk dat kinderen hun omgeving leren waarderen. Daarom heeft de Vlaardingse school een erfgoedproject opgezet over de wijk in samenwerking met Jan Anderson streekmuseum.

foto Harm Hakkoer

Mireille van den Oord, leerkracht en interne cultuurcoördinator op de school:

“We kunnen wel zeggen dat we een fantastisch project achter de rug hebben. De opening was voor sommige kinderen spannend met bezoek van de heer Van Ruytenburgh himself! Hij legde uit hoe Ambacht er in vroeger jaren uitzag en werd daarbij geassisteerd door een visser en boerenvrouw. Daarna is er twee weken door alle leerlingen gewerkt aan het project Ambacht vroeger en nu.

foto Harm Hakkoer

Er werden vragen gesteld zoals:

  • Wat was de wijk Ambacht vroeger? (boerenland)
  • Hoe komt het dat Ambacht nu Vlaardingen heet? (door de Duitsers in de WOII besloten)
  • Welke overblijfselen van vroeger zijn nu nog te zien? (Landje van Chardon, het oude Raadhuis, diverse boerderijen etc.)

Ook de wedstrijd wie de mooiste haring kon kleuren leverde mooie beelden op. Alle groepen van kleuters tot de bijna schoolverlaters hebben een wandeling in de wijk gemaakt begeleid door (een medewerker van) Jan Anderson streekmuseum​.
Eerst mochten we het museum in aan de Kethelweg. Later was dit ook een “vossenplaats”, die iedereen gevonden heeft, die de vossenjacht gelopen heeft. Iedereen zag er fantastisch verkleed uit. Sommige kinderen zouden zo op het Landje van Chardon kunnen wonen!”

foto Harm Hakkoer

En Jan Anderson van het Streekmuseum: “Dit project ligt in het verlengde van het project dat ik vorig jaar heb gedaan met IKC De Ark. Toen kwamen alleen de hogere klassen en is naast Vlaardingen Ambacht ook het centrum van Vlaardingen bezocht. Maar dit jaar kwamen dus alle leerlingen van IKC ’t Ambacht.

Ik heb alle klassen iets verteld over de ontstaansgeschiedenis en het leven in Vlaardingen Ambacht. Deze les hebben de leerlingen bij mij gevolgd in het oude klaslokaal in het streekmuseum. Lopend door de wijk heb ik de kinderen ook nog een hoop kunnen vertellen over oude gebouwen, stratenplan en de natuur in de buurt. Heel belangrijk dat de kinderen door een project als dit kennis en waardering krijgen voor de plek waar ze wonen.”