Cursus Interne Cultuurcoördinator Schiedam/Vlaardingen

Tijd:

Draagt u cultuureducatie een warm hart toe? Wilt u een stimulerende en coördinerende rol op u nemen? Ziet u kansen om cultuur en onderwijs in uw regio steeds beter op elkaar te laten aansluiten? Staat u open voor een mooie culturele reis in uw omgeving? Dan is de cursus Interne Cultuurcoördinator (ICC) iets voor u!

Enkele uitspraken van ICC-ers die de cursus hebben gevolgd;
‘Wat is er toch een rijk cultureel aanbod in de omgeving van de school’
‘Hier zou ik met mijn team naar toe kunnen gaan om ze te inspireren’
‘Kinderen kunnen hier zelf ervaren dat geschiedenis leeft’
‘Nu weet ik wie ik kan aanspreken om een culturele activiteit te organiseren’
‘Ik heb veel ideeën en materiaal gekregen om het beleidsplan te schrijven’
‘Ik ben gemotiveerd om mijn ICC taak aan te pakken’

Als Interne Cultuurcoördinator kunt u cultuureducatie stimuleren, coördineren en innoveren, zowel op uw school als in samenwerking met het culturele veld. Na een succesvolle afronding van de cursus ontvangt u een door OCW erkend ICC-certificaat. Tevens is de cursus gevalideerd door het lerarenregister.

Voor wie?

De cursus ICC is toegankelijk voor leerkrachten van alle basisscholen in de regio. U kunt zich ook met een collega inschrijven en zo de krachten bundelen en taken verdelen.

Cursusopzet

Inspiratie, informatie, culturele ontmoetingen en uitwisseling vormen de bouwstenen van de cursus. De cursus reist langs enkele culturele locaties in de regio en daardoor worden scholen en culturele instellingen en kunstenaars met elkaar in contact gebracht. Theorie en praktijk gaan hand in hand. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Wat is cultuureducatie? Kennis over recente ontwikkelingen m.b.t. cultuurbeleid;
 • Van visie naar leerlijnen. Wat leren kinderen bij cultuureducatie? Hoe versterk ik onze visie?
 • Hoe krijgt cultuureducatie een plaats in het curriculum met leerlijnen?
 • Hoe schrijf ik een beleidsplan en creëer ik draagvlak binnen mijn organisatie?
 • Hoe breng ik de culturele omgeving en markt in kaart? Welke kansen liggen er voor samenwerking en mooie educatieprojecten?
 • Wat zijn mijn taken, hoe kan ik deze realiseren en opnemen in het taakbeleid?
 • Kennis over financiële geldstromen, subsidies en fondswerving;
 • Uitwisselen van expertise en ‘good practice’ praktijkervaringen.

Na afloop van de cursus heeft u een cultuurplan voor de school met actiepunten, kent u uw culturele omgeving beter en heeft u een lokaal platform voor uitwisseling en samenwerking.

Meer informatie

 • Tijdsinvestering: Acht bijeenkomsten van 3 uur met zelfstudie en opdrachten. Totaal 50 uur.
 • Cursusdagen: 25 oktober 2017 (cursusdag 1), 15 november 2017 (2), 13 december 2017 (3), 17 januari 2018 (4), 31 januari 2018 (5), 14 maart 2018 (7), 28 maart 2018 (8)
  Bij de zesde bijeenkomst presenteert u het concept beleidsplan aan het team, op eigen school.
 • Locatie: De cursus vindt telkens op een wisselende culturele locatie plaats, zodat de cursus op heel praktische wijze bijdraagt aan het netwerk tussen scholen en culturele instellingen. Bijeenkomst 6 vindt op de eigen school plaats.
 • Kosten: De kosten voor deelname bedragen € 200,- voor CMK scholen en € 400,- voor niet-CMK scholen uit Schiedam. Scholen buiten Schiedam betalen € 600,- per deelnemer.
 • Aanmelden: Aanmelden kan tot uiterlijk 1 oktober 2017. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar Stephanie Hameeteman, stephaniehameeteman@kade40.nl. U ontvangt dan een inschrijfformulier.
 • Meer informatie: neem contact op met Erik van Duijvenbode, projectleider Cultuureducatie met Kwaliteit Vlaardingen|Schiedam, via erik@cmkvs.nl.

Deze cursus komt voort uit een samenwerking tussen de volgende partijen: KADE 40, Vlaardingen en Stichting Mooi Werk, Schiedam i.s.m. Karin Kievit – Cultuur en educatie.