Derde cursusdag Kunstkracht in de Leerkracht

Tijd:

Kunstkracht in de Leerkracht 2015_1

Drie scholen uit Vlaardingen en drie uit Schiedam doen mee aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. In het eerste schooljaar heeft de school de basis gelegd voor visie en beleid op het gebied van cultuureducatie. Het tweede jaar staat in het teken van het opdoen van praktische ervaring op het gebied van cultuureducatie.

Tijdens de deskundigheidsbevorderingscursus ‘Kunstkracht in de leerkracht’ verdiepen 18 leerkrachten zich drie dagdelen lang in één van de volgende disciplines: muziek, dans, beeldend, theater, erfgoed of nieuwe media. De cursus heeft als doel om de leerkracht praktische handvatten te geven om zelfstandig kunstzinnige werkvormen toe te passen in de klas. Bovendien doet de leerkracht inspiratie op om verbindingen te leggen tussen kunstzinnige oriëntatie en andere leergebieden.

Onder leiding van een kunstvakdocent doen leerkrachten in drie dagdelen ervaring op met creatieve werkvormen in de desbetreffende discipline. De werkvormen worden toegespitst op onder-, midden- en bovenbouwleerlingen.
Na afloop van de cursus is de leerkracht in staat om zelfstandig in de klas creatieve werkvormen te gebruiken. De leerkracht kan hierbij kiezen uit een breed spectrum van werkvormen. Bij de lessen taal, rekenen, wereldoriëntatie etc. is de leerkracht in staat een kunstzinnige werkvorm in te zetten. Bovendien kan de leerkracht na afloop van de cursus ook in andere groepen van de school de kunstzinnige werkvormen inzetten en bevordert daarmee het ervaringsgericht werken.

De cursus ‘Kunstkracht in de Leerkracht’ vindt plaats op woensdag 14 januari, 18 februari en 18 maart 2015 van 13.30 tot 16.30 uur. De locaties zijn nog niet bekend.

Na de laatste cursusdag vindt een teamsessie op school plaats. Deze sessie staat in het teken van het deelbaar maken van opgedane kennis en vaardigheid. Leerkrachten van de school gaan aan de slag met de vraag hoe de school op praktische wijze invulling kan geven aan cultuureducatie binnen de onderwijspraktijk.