ICC overleg in Vlaardingen

Tijd: Locatie: KADE40, Westhavenkade 40, Vlaardingen

Een bijeenkomst die bedoeld is voor ICC’ers van Vlaardingse basisscholen.

In schooljaar 2016-2017 zet CMKVS het ICC overleg graag voort in een nieuwe vorm. Voor de interne cultuurcoördinatoren uit Vlaardingen en Schiedam worden afzonderlijke bijeenkomsten gepland. De bijeenkomsten kunnen daardoor dieper ingaan op de lokale situatie.
Doel van de bijeenkomsten is om de lokale ontwikkelingen rond cultuuronderwijs te bespreken. Er zal aandacht zijn voor het aanbod vanuit Vlaardingse Schatten, de invulling van cultuuronderwijs door de school zelf en het programma Cultuureducatie met Kwaliteit Vlaardingen|Schiedam.

Nieuw is dat naast de opgeleide interne cultuurcoördinatoren ook niet opgeleide contactpersonen voor kunst en cultuur van de basisscholen in Vlaardingen worden uitgenodigd.
We hopen dat de scholen met helder beleid rond cultuuronderwijs de andere scholen zullen inspireren om daar ook stappen in te zetten.