Ontwikkelgroepbijeenkomst (follow-up ICC cursus seizoen 13-14)

Tijd:

Certificaatuitreiking056 uitsnede

Besloten bijeenkomst voor in seizoen 2013-2014 gecertificeerde interne cultuurcoƶrdinatoren.

Middels ontwikkelgroepbijeenkomsten blijven de voormalig cursisten op de hoogte van elkaars ervaringen rond cultuureducatie binnen de school. Tevens denken zij mee over onder andere de bijscholing van leerkrachten op het gebied van cultuureducatie.