Fonds voor Cultuurparticipatie kent subsidie Impuls Muziekonderwijs toe aan CMK-scholen

nieuws

De scholen hebben een plan opgesteld om de komende jaren Meer Muziek in de Klas te brengen, de deskundigheid van de groepsleerkracht te vergroten en muziek een structurele plek in het curriculum te geven. 

In Schiedam heeft OBS De Peperklip, één van de CMK-scholen, een aanvraag ingediend voor de regeling. OBS Holy, met de locaties De Klimop (CMK-school), De Singel en Het Breinpaleis (CMK-school) heeft in Vlaardingen een aanvraag ingediend. Twee Vlaardingse scholen zijn nog in afwachting van de beschikking. Wij zien deze beschikking met veel vertrouwen tegemoet.

In de meivakantie bereikte CMKVS het goede nieuws dat het Fonds de subsidie heeft toegekend aan OBS De Peperklip. De school heeft dit jaar al veel geïnvesteerd in muziekonderwijs: zo is er een podium gebouwd, is er schoolinstrumentarium aangeschaft en heeft een aantal leerkrachten een cursus slaggitaar gevolgd om de muziekles op school te begeleiden.

Een aantal scholen in Vlaardingen heeft in samenwerking met Kade40 een aanvraag ingediend voor deze subsidie. Zij delen een gemeenschappelijke visie op muziekonderwijs maar zullen hier per locatie een andere invulling aan geven. Zo zal Het Breinpaleis spelenderwijs gaan componeren, De Klimop gaat de dansleerlijn combineren met zang en De Singel gaat zich voornamelijk richten op instrumentaal muziekonderwijs binnen- en naschools, zodat talentontwikkeling optimaal wordt gestimuleerd.

De Impuls Muziekonderwijs bouwt voort op de lijn die door het programma Cultuureducatie met Kwaliteit is ingezet. In het programma wordt de regie aan de scholen gegeven om cultuureducatie op de scholen, waaronder ook muziekonderwijs vorm te geven.

Op dit moment is de regeling Impuls Muziekonderwijs gesloten. De deadline voor de eerste ronde aanvragen was op 1 april. Door de grote belangstelling vanuit het hele land heeft het Fonds besloten het beschikbare budget voor dit jaar van vijf naar zes miljoen te verhogen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld tot het subsidieplafond (het maximaal beschikbare budget) is bereikt. Scholen die dit jaar niet meer mee kunnen doen, kunnen vanaf 2 oktober 2016 een aanvraag indienen voor de tweede ronde van de Impuls muziekonderwijs. In 2017 opent de derde ronde. Scholen die geïnteresseerd zijn in het schrijven van een aanvraag in een van de komende rondes kunnen terecht bij Stichting Mooi Werk (Schiedam) of KADE40 (Vlaardingen) voor meer informatie en ondersteuning bij het schrijven van de aanvraag.

foto Look J. Boden