‘Geen los zand, maar een stevig bouwwerk’

nieuws

Woensdag 16 maart 2016, de podiumzaal van Kade40 in Vlaardingen zit vol met docenten, medewerkers en directeuren van basisscholen. Dertien cursisten gaan de proeve van bekwaamheid afleggen: zullen ze vandaag het certificaat voor interne cultuurcoördinator (icc) ontvangen?

foto Femke Wieringa
In de afgelopen maanden hebben deze docenten zich verdiept in cultuuronderwijs op de eigen school. Dit deden ze onder leiding van Rudy Elmans. Ook schreven ze een visie/beleidsplan. Gedurende de cursus werken de toekomstige icc-ers nauw samen met het eigen docententeam. Een visie op cultuuronderwijs bedenk je namelijk niet alleen; vandaag presenteren de icc-ers de visie waar de gehele school achter staat.

foto Femke WieringaNa 13 presentaties is duidelijk geworden waar de Schiedamse en Vlaardingse basisscholen voor gaan in de toekomst: kinderen laten leren door te ervaren, talenten ontwikkelen op ieder gebied, leren om samen te werken, een positief zelfbeeld ontwikkelen, zowel actieve en receptieve kunstdeelname bevorderen en zelfvertrouwen bij ieder kind ontwikkelen. Want als je met kunst bezig bent, wordt een ander deel van je hersenen ontwikkeld.

Sommige scholen kiezen ervoor om te werken met themaweken of het inzetten op specifieke kunstdisciplines. Zo zal op de ene school door alle leerlingen gedanst worden en zal een andere basisschool binnenkort hopelijk een schoolkoor en schoolband rijker zijn.

Allen gaan voor een doorlopende leerlijn. Weg met de losse activiteiten en toewerken naar een samenhangend geheel is een veelgehoord motto. Of, zoals een van de leerkrachten treffend zei: ‘Geen los zand, maar een stevig bouwwerk creëren.’

foto Femke WieringaVeel docenten willen samenwerken met professionele organisaties en aansluiten op thema’s in de stad en bij de instellingen. Belangrijke voorwaarde is het hebben van een goede methode waarmee alle leerkrachten aan de slag kunnen. En als er draagvlak gecreëerd is binnen het docententeam houdt niks de school meer tegen. Dan willen de toekomstige icc-ers gewoon DOEN!

Deze actieve instelling en positieve energie werd beloond met een officieel certificaat, erkend door het ministerie van OC&W. In Schiedam en Vlaardingen zijn 13 nieuwe interne cultuurcoördinatoren benoemd, waardoor het totale aantal in deze twee steden nu op 40 staat!

Stadsdichter van Vlaardingen, Look J. Boden, gaf de kersverse icc-ers tot slot van de presentaties nog een bijzonder gedicht mee. ‘Wees zelf de storm’. En met dat in het achterhoofd gingen ze weer terug naar hun school, klaar om het verschil te maken!