Handreiking ‘Basis voor cultuureducatie’

Inspiratie, nieuws
In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schreef LKCA (Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst) de handreiking. Dit document biedt richtlijnen om goed cultuuronderwijs toegankelijk te maken voor alle kinderen en jongeren in Nederland. Binnen de handreiking is ruimschoots aandacht voor de rol die scholen hierin kunnen spelen. Lees hem via de website van LKCA.