ICC certificatie

nieuws

Zorg voor structuur, maar behoud de parels

Eerste lichting cultuurcoördinatoren presenteren plannen voor cultuuronderwijs  en ontvangen landelijk erkend certificaat.
‘Bij ons op school is cultuureducatie los zand.’ Met een zwaai zet Linda Kolen-Poels, leerkracht van de Sint Willibrordusschool in Schiedam, een zeef en zeven potjes zand op het tafeltje voor haar. Ze kijkt de zaal in. ‘Ik wil dat er structuur in komt.’


Kolen-Poels is één van de elf leerkrachten van verschillende basisscholen in Schiedam en Vlaardingen die zich op donderdag 13 februari tot Interne Cultuurcoördinator certificeerden.

In de afgelopen vier maanden volgden de leerkrachten de cursus van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst waarin ze leerden hoe zij cultuureducatie op de basisschool kunnen vormgeven, stimuleren en behouden.

De cursus is één van de activiteiten geïnitieerd door Cultuureducatie met Kwaliteit Vlaardingen/Schiedam om cultuureducatie in het basisonderwijs te verankeren. In de podiumzaal van KADE 40 presenteerden de cultuurcoördinatoren in spé hun plannen voor het cultuuronderwijs op eigen school.

Parels in los zand

Het verhaal van Kolen-Poels is exemplarisch voor de plannen van de andere cursisten. Aan enthousiasme voor cultuureducatie is er bij iedere school geen gebrek,  het is de structuur die ontbreekt en voor versnippering zorgt. Kolen-Poels laat het zand door de zeef glijden en toont de zaal de steentjes die op het netje overblijven. ‘Maar tussen het losse zand bevinden zich wel prachtige parels, zoals onze bibliotheek, het rapportcijfer voor kunstzinnige expressie en de kinderexpositie in ons gebouw. Deze wil ik allemaal behouden en met elkaar verbinden.’

Op zoek naar leerlijnen

Om structuur te krijgen, staan de leerlijnen en leermethodes bij iedere cultuurcoördinator hoog op de agenda. Petra Vink en Marian Werner van Kindcentrum Prins Willem Alexander in Vlaardingen zijn op zoek naar een leerlijn voor volgend jaar. ‘We richten ons nu op beeldende vorming, daarna komen muziek, dans en drama aan de beurt.’

Ook bij basisschool ’t Ambacht in Vlaardingen willen ze een leerlijn beeldende kunst opstellen. Leerkracht Mireille van den Oord: ‘We maken gebruik van de digitale methode ‘Laat maar Zien’, ontzettend leerzaam en leuk!’.

Anouk van der Vlies van basisschool De Ark in Vlaardingen wil naast de leerlijnen ook dat leerkrachten zich gaan ontwikkelen in hun eigen culturele interesse en expertise. ‘Zonodig met opleiding of cursus!’


In gesprek met de directeur

De plannen klinken stuk voor stuk veelbelovend, maar hoe zorgen de cursisten dat hun ideeën ook daadwerkelijk in het schoolplan terechtkomen? Ook hier is aan gedacht. De meeste cursisten hebben namelijk al een gesprek met hun directeur gepland.

Inge Konijnendijk van wijkschool de Gorzen in Schiedam is voortvarend geweest. Zij heeft haar voorstel de dag ervoor met haar directeur besproken. ‘Ze was nog enthousiaster dan ik!’, lacht ze.

Mariska Boer en Sabrina van Peppel van SBO Horizon-Gelinckschool in Schiedam hebben een andere aanpak. ‘Wij zullen eerst met het team en met de kinderen onze plannen onderzoeken, daarna komt het schrijven van een beleidsstuk.’

 

Aan zet!

Wanneer alle plannen zijn gepresenteerd, ontvangen de cursisten hun certificaten. Cursustrainer Rudy Elmans roept de groep cursisten bij elkaar voor een laatste advies. ‘Jullie zijn nu een netwerk: spreek met elkaar af, overleg en wissel kennis uit.’

Hij heeft vertrouwen in de nieuwe lichting cultuurcoördinatoren: ‘Jullie kwamen wat voorzichtig de cursus binnen, maar kijk wat er in zes bijeenkomsten is verricht: het vuur is ontstoken. Nu zijn jullie aan zet!’