Inschrijving icc-cursus seizoen 2014-2015

nieuws

ICC-bezoek-Stedelijk-Museum-Schiedam-slider

Afgelopen seizoen hebben 13 leerkrachten van basisscholen in Schiedam en Vlaardingen met veel plezier en goed gevolg de cursus Interne Cultuurcoördinator doorlopen. In zes bijeenkomsten hebben zij zich verdiept in de praktijk van cultuureducatie op de basisschool. Zij bezochten diverse culturele instellingen en hebben een visie/beleidsdocument cultuureducatie geschreven voor hun school. De cursus is door hen hoog gewaardeerd met betrekking tot praktische toepasbaarheid en invulling van het programma.

Dit succes geven we een vervolg in seizoen 2014-2015 door de cursus opnieuw te organiseren. De bijeenkomsten vinden op zes woensdagmiddagen plaats in de periode november-maart. Voor scholen die deelnemen aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit is deelname gratis. Voor overige scholen is een kortingsregeling van kracht, zij betalen € 250,- per leerkracht. De cursus resulteert bij succesvolle afronding in een door OC&W erkend certificaat.

Interesse voor deelname kunt u kenbaar maken door een email te sturen aan Marijke Drabbe, bureaumedewerker voor Cultuureducatie met Kwaliteit.