Inspirerend netwerken in Schiedam en Vlaardingen

Inspiratie, nieuws

Op 17 en 31 mei organiseerde CMKVS in samenwerking met o.a. Parels van Schiedam en Vlaardingse Schatten speciale netwerkmiddagen voor leerkrachten, aanbieders en andere geïnteresseerden. In KADE40 in Vlaardingen en op basisschool de Peperklip in Schiedam stond tijdens deze bijeenkomsten het cultuureducatieaanbod voor volgend schooljaar centraal. Leerkrachten en cultuuraanbieders gingen met elkaar in gesprek. Inspirerende verhalen en nieuwe ideeën werden gedeeld. Kortom, twee middagen waar je na schooltijd even voor omfietste.

Vlaardingse schatten

In de knusse podiumzaal van KADE40, het centrum voor kunst- en cultuureducatie in Vlaardingen, werd op woensdagmiddag 17 mei 2017 een netwerkmiddag georganiseerd binnen het cultuuronderwijsprogramma Vlaardingse Schatten. Docenten uit het Vlaardingse basisonderwijs gingen in gesprek met medewerkers van de culturele instellingen en overige spelers in het culturele veld. In 2018 staat Vlaardingen – en daarmee het Vlaardings onderwijs – in het teken van de Slag bij Vlaardingen. ‘De Slag’ in 1018 was dan ook het centrale thema tijdens de jaarlijkse netwerk- en informatiemiddag rond cultuureducatie.

De accounthouder Kunst en Cultuur binnen de gemeente Vlaardingen trad deze middag even terug in zijn vroegere rol van stadsarcheoloog en verzorgde de introductie met een uitgebreide uitleg over de Slag bij Vlaardingen.
Hierna kwamen Frank Tomeï (projectleider Slag bij Vlaardingen) en Marc Eikelenboom (regisseur van het Stadsspektakel) aan het woord. Zij vertelden o.a. hoe de herdenking – of beter gezegd de viering – van de Slag bij Vlaardingen er in 2018 uit kan gaan zien.
Na hun inspirerende verhalen gingen de aanwezigen in groepjes aan de slag met de vraag: wat zou jij willen doen rondom het thema van ‘de Slag’? Een deel van de ideeën die voortkwamen uit de sessies zal zeker terugkomen in het lesprogramma 2017/2018 op de Vlaardingse basisscholen.

Parels van Schiedam

Op woensdagmiddag 31 mei 2017 was het tijd voor de jaarlijkse Parels van Schiedam Netwerkmiddag. Deze keer werd de bijeenkomst georganiseerd in groter verband. In samenwerking met Stichting Mooi Werk combineerde Parels van Schiedam, NME en basisschool De Peperklip twee prachtige evenementen in één: PRIMO’s Got Talent, een project voor en door leerkrachten, en de jaarlijkse Parels van Schiedam netwerkmiddag.

Tijdens deze editie konden de bezoekers eerst genieten van de vele talenten van PRIMO-leerkrachten. Heel toepasselijk bij een middag die in het teken stond van cultuureducatie, lieten de leerkrachten van PRIMO zien wat zij in huis hebben op het gebied van muziek, literatuur en theater.

 

Na de talentenjacht gingen Schiedamse leerkrachten rond de tafel met aanbieders en kregen zij alvast een voorproefje van cultuureducatieaanbod van volgend schooljaar.
Het Stedelijk Museum Schiedam, de Schiedamse Molens, Pimp je Wijk, het Gemeentearchief en Theater aan de Schie gaven korte presentaties over hun bijzondere aanbod voor komend jaar. Ook werden de aanwezigen gevraagd om mee te denken over de website van Parels van Schiedam en mogelijke verbeteringen.

Op de website van Parels van Schiedam staat het aanbod van instellingen op het gebied van cultuureducatie, natuur- en milieueducatie, sport en kinderparticipatie. Met de input van de middag en met een enquête kan de organisatie achter Parels van Schiedam de nodige verbeteringen aanbrengen aan de website en zij zijn helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar vol kunst en cultuur.