Klaar voor de start… Cultuureducatie met Kwaliteit!

nieuws

Kick-off Cultuureducatie met Kwaliteit Vlaardingen en Schiedam op vrijdag 11 oktober 2013 in het Wennekerpand.

‘De Alleseend kan alles.’

       ‘Alles?’

‘Alles.’

       ‘En doodgaan? Kan de Alleseend ook doodgaan?’

Stilte.

‘Ja, dat kan hij. Maar hij doet het niet.’

Zomaar een gesprek tussen twee leerlingen tijdens de kunstlessen van kunstenaar Wolf Brinkman die hij sinds 2009 geeft op verschillende basisscholen in de regio Rotterdam. De ene leerling maakt een kunstwerk, de andere bevraagt wat het is. En dan gebeurt het: de kleine kunstenaar, vol van zijn eigen werk, krijgt een moeilijke vraag voor zijn kiezen. Naarstig zoekt hij naar antwoorden en pareert dan met een retorisch vernuft de kritische opmerking van zijn medeleerling.

Brinkman kent genoeg voorbeelden van kinderen die tijdens zijn kunstlessen ineens opvallend slim uit de hoek komen. Kunst- en cultuuronderwijs is volgens hem dan ook essentieel voor de ontwikkeling van het kind. Vanwege deze ervaringen en deze boodschap vroeg Erik van Duijvenbode, projectleider van Cultuureducatie met Kwaliteit Vlaardingen en Schiedam, Brinkman de openingslezing te houden tijdens de aftrap van de nieuwe regeling.

Genodigden: alle leerkrachten, cultuurcoördinatoren en directeuren van het basisonderwijs, kunstvakdocenten en educatief medewerkers uit de regio. De doelen van de middag: informeren, enthousiasmeren en netwerken.

Kracht van cultuureducatie

Aan draagvlak voor Cultuureducatie met Kwaliteit is in Vlaardingen en Schiedam geen gebrek. Meer dan tachtig betrokkenen meldden zich voor de middag aan. Ook voor de ervaringen en boodschap van Wolf Brinkman is enthousiasme: onder luid applaus sloot de spreker zijn lezing af.

De verhalen van Brinkman illustreren volgens Van Duijvenbode de kracht van cultuureducatie: wanneer kinderen kunst maken of over kunst praten, oefenen ze spelenderwijs cognitieve vaardigheden. Zo ontwikkelen ze bijvoorbeeld bij boetseren het ruimtelijk inzicht en werken ze met hoogte-, breedte- en diepteverhoudingen.

Daarnaast biedt cultuureducatie volgens Van Duijvenbode de gelegenheid om de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Tijdens de kunstlessen werken kinderen samen, leren ze zichzelf op creatieve wijze te uiten en reflecteren ze op eigen en andermans werk.

Tot slot wijst Van Duijvenbode op talentontwikkeling: ‘Het is essentieel dat kinderen met een talent voor kunst daar waardering voor krijgen en het talent kunnen ontwikkelen.’ Van Duijvenbode is het eens met Brinkman: basisscholen moeten kunstonderwijs niet meer als een ‘leuk’ extraatje beschouwen, ze moeten het vak serieus nemen en verankeren in hun lesprogramma. En dit is precies wat de regeling wil realiseren.

Verankering kunstonderwijs

Voor de gemeente Vlaardingen en de gemeente Schiedam is de verankering van kunstonderwijs in het curriculum een belangrijke reden geweest om deel te nemen aan de regeling. Tijdens het officiële startsein vertelden wethouders Johan Grijzen (Schiedam) en Jan Robberegt (Vlaardingen) over kunstonderwijs op de basisscholen in de twee havensteden.

Zowel in Vlaardingen als in Schiedam heeft kunsteducatie een prominente plek in het onderwijsbeleid. In Vlaardingen draait al jaren het Kunstenplan en in Schiedam floreert een levendige markt tussen kunstaanbieders en basisscholen. Wat beide steden volgens de wethouders kunnen verbeteren, is de duurzaamheid van het kunstonderwijs. Ze benadrukken de noodzaak dat basisscholen komende jaren doorlopende leerlijnen cultuureducatie ontwikkelen en met culturele instellingen in de regio langdurige samenwerkingsverbanden aangaan.

‘Synergie in de stad’

De basisscholen en culturele instellingen werken de komende jaren deze ambitieuze plannen uit. Tijdens de middag ontmoetten beide partijen elkaar. Er heerst vertrouwen in de toekomst.

Anouk van der Vlies, leerkracht en cultuurcoördinator van de pilotschool CBS De Ark is vol verwachting van wat er gaat gebeuren: ‘Ik hoop dat we als leerkrachten ons ontwikkelen, zodat we niet alleen op rekenen en taal, maar ook op de culturele vakken betere docenten worden. Ook hoop ik dat we kennismaken met verschillende culturele organisaties in de regio.’

Deze wens deelt Caroline Nieuwendijk, educatiemedewerker Gemeentearchief Schiedam, met haar. Zij hoopt op ‘synergie in de stad, een goede samenwerking tussen basisscholen en culturele instellingen, waardoor langdurige projecten ontstaan, die we samen kunnen verbeteren en herhalen.’

De kick-off gaf een frisse start voor ontmoeting en inspiratie. Na de lezing van Brinkman konden de genodigden workshops dans, muziek, theater en filosofie volgen, want praten over de kracht van kunstonderwijs lukt veel beter als je de kracht ook zelf ervaart.

Met rode wangen keerden de genodigden van de workshops terug naar de foyer waar tapas en een drankje hen opwachtten. Tot na 19:00 uur werd er druk gekletst, werden er telefoonnummers uitgewisseld en afspraken gemaakt. De projectleider blikt tevreden terug op de middag: ‘Het was een geslaagde kick-off vol positieve energie. Ik heb alle vertrouwen dat we na vier jaar door inzet van alle betrokkenen de gewenste verbeteringen op het gebied van cultuureducatie zullen zien!’