Kunstkracht in de leerkracht; een update

nieuws

OBS De Taaltuin, woensdagmiddag 14 januari 2015; tien docenten staan in een kring en stellen zichzelf met een beweging voor aan elkaar en aan de vakdocent dans.
Het is een opwarmoefening, in één van de themaworkshops van de cursus Kunstkracht in de Leerkracht, van CMKVS (cultuureducatie met Kwaliteit Vlaardingen|Schiedam).

‘Met een namenspel kan je veel doen’, legt de vakdocent uit. ‘Kinderen komen uit hun comfortzone. Zij leren dat er geen goed of fout bestaat bij deze opdracht en dat creativiteit belangrijk is. Ook leren zij zichzelf te presenteren aan de groep.’ Het zijn enkele van de 21-eeuwse vaardigheden die belangrijk zijn in de hedendaagse samenleving.

DSC_0037

Kennismaken met cultuureducatie

Onder leiding van diverse vakdocenten leren groepsleerkrachten cultuureducatie in het basisonderwijs te integreren.
De disciplines theater, dans, beeldend, erfgoed, muziek en nieuwe media worden ingezet om de leerkrachten vaardigheden aan te leren die ingezet kunnen worden in de praktijk. Er is aandacht voor creatieve werkvormen in de onder-, midden-, en bovenbouw ter ondersteuning van het reguliere onderwijs.

De vakdocenten laten leerkrachten kennismaken met diverse oefeningen om toe te passen in de klas. Zo kan kunst ingezet worden om zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en durf te bevorderen, maar ook de concentratie te vergroten en samenwerking, taalvaardigheden en communicatie te verbeteren.

In de cursus beeldende vorming worden leerkrachten handvatten geboden om te praten over kunst middels het programma filosoferen met kunst. Vakdocenten van het Stedelijk Museum Schiedam leggen het verschil uit tussen kijkvragen en filosofische start- en volgvragen. Het daagt de leerkrachten  tijdens de workshops – maar ook de leerlingen later – uit om echt te kijken naar kunst en daar ook over te praten. ‘Het prikkelt je fantasie om een eigen titel te bedenken voor een kunstwerk. Als een kunstwerk al een naam heeft, is het veilig gekaderd in een hoekje.’ Een ander zegt: ‘Als je de boodschap van de kunstenaar al weet, dan kijk je als kijker niet meer creatief.’

Rijker naar kunst kijken

Een leerkracht  van de Schiedamse basisschool verwoordt wat ze heeft aan de cursus: ‘Het lijkt me interessant om filosoferen toe te passen in de klas. Ik wil over meer filosoferen met mijn leerlingen, dan dan alleen over kunst. Soms weet je niet meer hoe je met je leerlingen naar kunst moet kijken. Dan lijk je uitgepraat. Door deze workshop leer ik rijker naar kunst te kijken en er meer én anders over te praten. Het is niet erg als ik niet precies weet wat de kunstenaar met het werk bedoelde. Ik leer via welke ingang ik gesprekken kan uitlokken en vragen kan stellen aan de kinderen.’

Ook de directeur van één van de deelnemende Vlaardingse scholen volgt de cursus: ‘Ik sta niet meer dagelijks voor de klas, maar ben wel vaak aanwezig bij de crea-middagen op school. Cultuureducatie in het onderwijs is belangrijk en voor mij ook vanzelfsprekend. Ik heb lang nagedacht over de cursus die ik moest kiezen. Ik vind ze eigenlijk alle zes interessant en waardevol, (beeldend, nieuwe media, erfgoed, dans, theater en muziek, red.) maar ik moest kiezen. Ik heb toch het meeste met beeldend, daar doe ik altijd wel iets mee.’

Kunstkracht in de leerkracht is een cursusreeks voor alle leerkrachten van de deelnemende scholen aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Vlaardingen|Schiedam. Daarnaast worden er per school één of meerdere interne cultuurcoördinatoren opgeleid om een visie of beleidsdocument cultuureducatie te ontwikkelen en te schrijven voor hun school.