Kunstkracht in de Leerkracht gaat weer van start

nieuws

Het opdoen van praktische ervaring met cultuureducatie is het doel van Kunstkracht in de Leerkracht. Zo moet de startangst weggenomen worden bij leerkrachten om zelfstandig kunstzinnige werkvormen toe te passen in de klas. Leerkrachten kunnen inspiratie opdoen om thematisch te werken, een verbinding leggen met 21e eeuwse vaardigheid en het begripskader met betrekking tot cultuuronderwijs verbreden.

De deskundigheidsbevordering bestaat uit twee dagdelen, waarbij de deelnemers onder leiding van een kunstvakdocent ervaring opdoen met creatieve werkvormen in de betreffende discipline. Er is aandacht voor receptieve, actieve en reflectieve werkvormen toegespitst op zowel onder, midden, als bovenbouw. Maximaal 18 leerkrachten per school maken kennis met één van de deelgebieden muziek, dans, beeldend, drama, erfgoed of fotografie/media. Per school kunnen 3 leerkrachten deelnemen per discipline.

Dagdeel I staat thematisch werken centraal.
Dagdeel II komt de verbinding met 21e eeuwse vaardigheden aan bod.

Beoogd resultaat van de deskundigheidbevordering

  • Mogelijke aanvankelijke terughoudendheid is weggenomen om zelfstandig in de klas creatieve werkvormen te gebruiken.
  • De leerkracht heeft kennis gemaakt met een breed spectrum aan werkvormen in het betreffende deelgebied en kan daaruit een keuze maken om aan te bieden in de klas.
  • Het begripskader van de leerkracht met betrekking tot de invulling van cultuuronderwijs op school is verruimd. Het hanteren van de creatieve cyclus maakt daar deel van uit.
  • De opgedane kennis en kunde kan worden ingezet voor een terugkerende ‘kunstencarroussel’ (de hele school staat dag/ochtend/middag in het teken van de kunsten).
  • De school kan mede op basis van deelname aan Kunstkracht in de Leerkracht bepalen welke kunstdiscipline uitgewerkt zal worden in een doorlopende leerlijn. De cursus op zich legt geen basis voor een leerlijn.

Opgeven kan hier.