Meer en beter muziekonderwijs op alle basisscholen!

nieuws

Meer en beter muziekonderwijs voor alle Schiedamse en Vlaardingse leerlingen op de basisschool kan door de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie mogelijk worden gemaakt.

De speerpunten van deze regeling zijn:

  • structureel muziekonderwijs
  • deskundigheidsbevordering
  • het verbinden van binnenschools en buitenschools muziekeducatief aanbod

Uitgangspunt van de regeling is de doorgaande leerlijn muziek zoals opgesteld door SLO (Stichting Leerplanontwikkeling Nederland). Lees het hier. 

Het plan van de school dient hierop gebaseerd te zijn zodat muziekonderwijs stevig wordt verankerd in de visie en het beleid van de school.
Naast deskundigheidsbevordering van de leerkracht binnen de school is het delen van opgedane kennis tussen verschillende schoollocaties ook een voorwaarde.


Alle basisscholen van Vlaardingen en Schiedam kunnen een aanvraag indienen. Bij een aanvraagt hoort tevens een samenwerkingsovereenkomst met minimaal één lokale of regionale culturele instelling met muziekexpertise. 
In Schiedam kun je terecht bij Stichting Mooi Werk en in Vlaardingen bij KADE40. Medewerkers van deze instellingen kunnen de geïnteresseerde scholen adviseren, begeleiden en inhoudelijk ondersteunen bij de aanvraag van deze subsidie. Tevens kunnen beide stichtingen een coördinerende rol spelen bij de uitvoering van het plan dat door de school is ingediend.

Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname aan de regeling kunt u zich voor een oriënterend gesprek wenden tot: Renske Dzon, cultuurcoach voor Stichting Mooi Werk renske@stichtingmooiwerk.nl (voor Schiedam) of Marjet Kooij, programmamanager Kade40 marjetkooij@kade40.nl (voor Vlaardingen).