Schooljaar 2015-2016, nieuwe cursusreeks interne cultuurcoördinator

nieuws
Komend schooljaar gaat voor de derde keer de hoog gewaardeerde cursus interne cultuurcoördinatie van start. Zeker nu er landelijk en lokaal weer meer aandacht is voor cultuuronderwijs is het van meerwaarde voor scholen om een opgeleide interne cultuurcoördinator te hebben. In de cursus verdiepen de deelnemers zich in de praktijk en beleidsontwikkeling van cultuuronderwijs binnen de school. De cursus is praktijkgericht met aandacht voor visie/beleid, kennismaken met de culturele omgeving, leerlijnen en de zeven deelgebieden van cultuuronderwijs. Na voltooiing van de cursus ontvangen de deelnemers een door OC&W erkend certificaat.

Cursus Interne Cultuurcoördinator Schiedam/Vlaardingen
Schooljaar 2015/2016

Draagt u cultuureducatie een warm hart toe? Wilt u een stimulerende en coördinerende rol op u nemen? Ziet u kansen om cultuur en onderwijs in uw regio steeds beter op elkaar te laten aansluiten? Staat u open voor een mooie culturele reis in uw omgeving?

Dan is de cursus Interne Cultuurcoördinator (ICC) iets voor u!

MG_5712

Enkele uitspraken van ICC-ers die de cursus hebben gevolgd;
‘Wat is er toch een rijk cultureel aanbod in de omgeving van de school’
‘Hier zou ik met mijn team naar toe kunnen gaan om ze te inspireren’
‘Kinderen kunnen hier zelf ervaren dat geschiedenis leeft’
‘Nu weet ik wie ik kan aanspreken om een culturele activiteit te organiseren’
‘Ik heb veel ideeën en materiaal gekregen om het beleidsplan te schrijven’
‘Ik ben gemotiveerd om mijn ICC taak aan te pakken’

Als Interne Cultuurcoördinator kunt u cultuureducatie stimuleren, coördineren en innoveren, zowel op uw school als in samenwerking met het culturele veld.

Tijdsinvestering

Acht bijeenkomsten van 3 uur met zelfstudie en opdrachten. Totaal 50 uur

Voor wie?

De cursus ICC is toegankelijk voor leerkrachten van alle basisscholen in de regio. U kunt zich ook met een collega inschrijven en zo de krachten bundelen en taken verdelen.

Cursusopzet

Inspiratie, informatie, culturele ontmoetingen en uitwisseling vormen de bouwstenen van de cursus. De cursus reist langs enkele culturele locaties in de regio en daardoor worden scholen en culturele instellingen en kunstenaars met elkaar in contact gebracht. Theorie en praktijk gaan hand in hand.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
– Wat is cultuureducatie? Kennis over recente ontwikkelingen m.b.t. cultuurbeleid.
– Van visie naar leerlijnen. Wat leren kinderen bij cultuureducatie? Hoe versterk ik onze visie?
– Hoe krijgt cultuureducatie een plaats in het curriculum met leerlijnen?
– Hoe schrijf ik een beleidsplan en creëer ik draagvlak binnen mijn organisatie?
– Hoe breng ik de culturele omgeving en markt in kaart? Welke kansen liggen er voor samenwerking en mooie educatieprojecten?
– Wat zijn mijn taken, hoe kan ik deze realiseren en opnemen in het taakbeleid?
– Kennis over financiële geldstromen, subsidies en fondswerving
– Uitwisselen van expertise en ‘good practice’ praktijkervaringen

Na afloop van de cursus heeft u een concept beleidsplan met actiepunten, kent u uw culturele omgeving beter en heeft u een locaal platform voor uitwisseling en samenwerking.

Certificering

Na een succesvolle afronding van de cursus ontvangt u een door OCW erkend ICC-certificaat.

MG_5889

Cursusdagen

woensdag 28 oktober 14.00-17.00 uur
woensdag 18 november 14.00-17.00 uur
woensdag 2 december 14.00-17.00 uur
woensdag 6 januari 14.00-17.00 uur
woensdag 20 januari 14.00-17.00 uur
woensdag 3 februari 14.00-17.00 uur
ntb datum: presentatie concept beleidsplan aan team, op eigen school
woensdag 16 maart 14.00-17.00 uur

Locatie

De cursus vindt telkens op een wisselende culturele locatie plaats, zodat de cursus op heel praktische wijze bijdraagt aan het netwerk tussen scholen en culturele instellingen. Bijeenkomst 7 vindt op de eigen school plaats.

Kosten

De cursus is opgenomen in de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit en daardoor zijn de kosten gereduceerd tot € 250,- pp inclusief lesmateriaal.
De werkelijke kosten bedragen € 600, – per persoon.
N.b. leerkrachten van scholen die deelnemen aan het programma CMK zijn geen bijdrage verschuldigd!

Aanmelden

Kan tot uiterlijk 1 oktober 2015. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan marijke@cmkvs.nl t.a.v. Marijke Drabbe. U ontvangt dan een inschrijfformulier. Mocht u wel interesse hebben maar door praktische omstandigheden niet kunnen deelnemen, dan verzoeken wij u dit aan te geven. Wellicht kunt u volgend jaar wel deelnemen.

Informatie en contact

Deze cursus komt voort uit een samenwerking tussen de volgende instellingen:
KADE 40, Vlaardingen en Stichting Mooi Werk, Schiedam i.s.m. Kunst Werkt.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Erik van Duijvenbode, projectleider Cultuureducatie met Kwaliteit Vlaardingen|Schiedam: erik@cmkvs.nl of 06-21972449.