Uitvoering van het programma in Vlaardingen en Schiedam

Cultuureducatie met Kwaliteit wordt in Schiedam en Vlaardingen aangeboden door KADE40 en Mooi Werk onder de noemer CMKVS (Cultuureducatie met Kwaliteit Vlaardingen|Schiedam). CMKVS biedt verschillende cursussen aan zowel leerkrachten van het basisonderwijs als aan kunstvakdocenten aan.

Vlaardingen en Schiedam dienden gezamenlijk een aanvraag in. Marjet Kooij van KADE40 en Ineke Hagen van Stichting Mooi Werk schreven namens beide gemeenten een activiteitenplan om cultuureducatie beter te verankeren in het basisonderwijs. Na toekenning van de subsidie eind augustus stelden zij Erik van Duijvenbode als projectcoördinator aan om dit activiteitenplan uit te voeren.

Projectcoördinator CMKVS

Erik van Duijvenbode

Sinds september 2013 ben ik werkzaam als projectcoördinator van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in Vlaardingen en Schiedam. Ik onderhoud de contacten met de scholen en culturele instellingen, geef maatwerkadvies en organiseer evenementen ter ondersteuning van het programma. Mijn ervaring als danskunstenaar en begeleidingskundige stel ik met veel enthousiasme beschikbaar om cultuureducatie op de basisscholen in Vlaardingen en Schiedam op een hoger plan te tillen.

 

Over Kade 40

KADE40 is de ontmoetingsplaats voor amateur en professional, voor kunstliefhebber en kunstbeoefenaar, van jong tot oud. De plek waar je actief je creativiteit kunt aanscherpen, je talent kunt ontwikkelen onder leiding van professionals uit alle disciplines, kunst kunt lenen of een lezing volgen. KADE40 is gevestigd in het voormalige postkantoor aan de Westhavenkade 40.

KADE40 heeft een ruim aanbod aan cursussen in alle kunstdisciplines. Er zijn korte cursussen van één uur tot enkele dagen en langer lopende programma’s van enkele weken tot jaarcursussenateliers. In KADE40 bevindt zich ook de Kunstuitleen en een galerie. Particulieren, bedrijven, instellingen en scholen kunnen gebruik maken van de goed ingerichte ateliers en studio’s, voor workshops en trainingen.

KADE40 ontwikkelt en regisseert lessen en projecten voor het Primair en Voortgezet Onderwijs. Lessenseries door een kunstenaar in de klas, begeleiding of ondersteuning van projecten, het organiseren van korte, eenmalige workshops… het kan allemaal bij KADE40. Een team van bevoegde kunstenaars/docenten geeft lessen in alle kunstdisciplines, zoals muziek, dans, drama en beeldende vorming. Graag stellen we samen met de school een op maat toegesneden programma op. De activiteiten kunnen in zijn geheel bij KADE40 plaatsvinden of bijvoorbeeld gedeeltelijk op school.

Over Mooi Werk

Een bijzonder boek, een indrukwekkend schilderij, muziek waardoor je wordt geraakt. Een kunstwerk in de openbare ruimte dat tot de verbeelding spreekt. Kunst is van iedereen, kunst zit ook in jezelf. Ieder mens heeft iets met kunst. Door te kijken naar kunst maak je kennis met de creativiteit van een ander.
Het is mooi om dat te delen, want kunst verbindt, zet je aan het denken en inspireert. Verbindingen maken door én met kunst is precies dat wat Mooi Werk doet.

Mooi Werk is een project- en adviesbureau voor kunsteducatie en cultuurparticipatie. Binnen de projecten worden kunst, creativiteit, samenwerken en samenleven gecombineerd.

De stichting ontwikkelt en organiseert kunstprojecten op maat, in nauwe samenwerking met beeldend kunstenaars, vormgevers, culturele instellingen, gemeentes, woningcorporaties en het onderwijs. Mooi Werk maak je niet alleen.
Kunst is van en voor iedereen. Of je nu 8 of 80 bent, binnen Mooi Werk ligt de nadruk op talentontwikkeling en actieve cultuurparticipatie, want meedoen is de kunst!

Activiteiten

  • ontwikkeling en uitvoering van kunstprojecten in de openbare ruimte / participatieprojecten in wijken & buurten
  • ontwikkeling en uitvoering van kunstprojecten in/voor het onderwijs
  • ontwikkeling en uitvoering van tentoonstellingen op eigen initiatief en in opdracht
  • adviseren van gemeenten, woningcorporaties e.d. met betrekking tot kunst in de openbare ruimte / cultuur in de wijken
  • nevenactiviteiten als lezingen & workshops over en excursies naar tentoonstellingen

Kortom, sociaal-artistieke kunstprojecten op maat (onderzoek, organisatie en educatie).