Ontwikkelgroep wordt klankgroepbijeenkomst

nieuws

Op 4 november kwamen i​nterne cultuurcoördinatoren​ en medewerkers van culturele instellingen bijeen in het Stedelijk Museum Schiedam. ​Doel van de bijeenkomst was om de medewerkers van culturele instellingen te informeren over de stand van zaken rond cultuuronderwijs op de basisscholen.

Tijdens de bijeenkomst heeft Erik van Duijvenbode alle in en outs van de nieuwe subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs uit de doeken gedaan. Voor deze regeling wordt ook een beroep gedaan op de icc-ers omdat zij voor draagvlak zullen moeten zorgen binnen de eigen school.

Na het plenaire gedeelte volgden er drie tot vier gespreksronden waar de icc-ers werden gekoppeld aan een medewerker van een van de deelnemende culturele instellingen. Beide partijen konden op een daartoe bestemd blad hun ‘parels’ en ‘puzzels’ opschrijven met het oog op samenwerking. Ofwel, wat gaat er goed en wat zou er beter kunnen in de afstemming tussen het cultuureducatief aanbod door leerkrachten en externe aanbieders? Na de verschillende rondes namen de deelnemers plaats in twee lange rijen tegenover elkaar om deze parels en puzzels uit te wisselen.

De middag werd afgesloten door Monique Veldhoven van Stedelijk Museum Schiedam met een toelichting op het educatieprogramma van het museum met aansluitend een rondleiding door de nieuwe tentoonstelling over Jan Schoonhoven.

Vanaf de volgende bijeenkomst zal de Ontwikkelgroep de naam gaan dragen ICC Klankgroepbord.