Teamsessie CMK op IKC Prins Willem Alexander

nieuws

Cultuureducatie een warm hart toedragen

Een presentatie van icc’ers Petra en Marian

De bijeenkomst wordt geopend door Peter van der Windt. Hij stelt de gasten voor: Erik van Duijvenbode (projectcoördinator Cultuureducatie met kwaliteit), Rudy Elmans (trainer) en Dik Loeve (voorlichter Delubas, methode ‘Uit de kunst’). Peter geeft aan dat Petra Vink en Marian Werner de cursus ICC hebben afgerond en de introductie zullen verzorgen.
Petra en Marian komen aan met een kar vol stenen en maken hier een kunstwerk van. Er zijn zeven grote stenen. Elke steen staat voor een discipline van cultuureducatie. Met de stenen vormen zij een cirkel en vertellen intussen het een en ander over de verschillende disciplines.

Wat gebeurt er al op school?

Petra en Marian hebben op school rond gekeken en ontdekt dat er al heel veel wordt gedaan aan cultuureducatie. Het is de bedoeling dat we na verloop van tijd een goed doordacht aanbod creëren met een doorgaande leerlijn. Het is niet zo dat de leerkrachten er heel veel werk bij krijgen. Het is meer een stukje bewustwording en op een andere manier je lesprogramma inrichten.

Om de cirkel leggen Petra en Marian kleine keien neer in de vorm van een hart. Het is fijn dat de cursus is afgerond maar nu begint het echte werk en daar zijn alle leerkrachten bij nodig. Iedereen is een kei en we hopen dat iedereen zijn/haar steentje wil bijdragen. Wij hopen dat de collega’s cultuureducatie een warm hart toedragen.

Petra en Marian delen de stenen uit en geven het stokje over aan Erik van Duijvenbode.

Het belang van cultuureducatie

Erik stelt zichzelf voor en laat zijn naam dansend zien. De medewerkers hebben een aantal weken terug aan kunnen geven waar hun interesses liggen op het gebied van cultuureducatie. Hij laat hiervan een tabel zien en benoemt de aantallen per discipline.

Erik vraagt of cultuureducatie een ondergeschoven kindje is. De medewerkers reageren verdeeld. Ze willen er graag aandacht aan besteden maar vinden ‘cognitieve’ vakken ook belangrijk. Erik geeft aan dat cultuureducatie van groot belang is. Het biedt kinderen succeservaringen. We staan aan het begin van een traject en het is de bedoeling dat we lijnen uit gaan zetten en deze in de komende jaren gaan uitvoeren.  Hij nodigt de medewerkers uit om in een kring te komen staan en voert met iedereen een dans uit. Iedereen komt even los!

In de rugzak

Rudy Elmans  legt uit wat cultuureducatie inhoudt en verwijst hierbij naar de introductie van Petra en Marian. Hij daagt ons uit om na te denken wat er in de rugzak van een leerling uit groep 8 zou moeten zitten op het gebied van cultuureducatie. Het is belangrijk dat kinderen een open mind hebben/houden en dat ze de omgeving/wereld bewonderen en zich verwonderen.

Rudy vertelt kort over meervoudige intelligentie. Sommige kinderen hebben een klik met muziek, andere kinderen met natuur etc. Hij laat een filmpje zien waarin Ali B. vertelt over het belang van een juf. Rudy geeft aan dat de groep wordt gesplitst in tweeën. Een groep gaat aan de slag met het spel Cueka de andere groep krijgt informatie over de methode ‘Uit de kunst’ (tekenen, handvaardigheid). Na de eerste sessie is er tijd om te eten. Daarna wisselen de groepen.

Het Cueka spel

Er wordt in kleine groepjes gereageerd op stellingen. Wat willen we vasthouden, wat willen we verbeteren, wat willen we verminderen/verwijderen.  Bij beide sessies is de sfeer goed. De medewerkers reageren op de stellingen en voeren discussies. Sommige stellingen zijn lastig te interpreteren. Met elkaar komen de medewerkers er goed uit.

Er wordt lang stil gestaan bij het nut van leerlijnen voor bijvoorbeeld dans en drama. Sommige medewerkers vinden dat nuttig andere medewerkers zien dat niet zitten (o.a. vanwege deskundigheid van de medewerkers zelf en de interesse(s) van  kinderen; niet alle kinderen hebben bijvoorbeeld affiniteit met dans/drama). Je kunt een leerlijn ook heel basaal houden.

Introductie methode

Dik Loeve neemt ons mee in de methode ‘Uit de kunst’. Hij vraagt aan de medewerkers waar een tekenles /les handvaardigheid aan moet voldoen. Wat willen we bereiken met een les?  Is het eindresultaat belangrijk, stellen we eisen? De medewerkers kunnen hierop reageren.
Er wordt verschillend gedacht maar voor iedereen is het belangrijk dat er voldoende materiaal en gereedschap aanwezig is en dat kinderen plezier beleven aan de activiteit. Dik laat materiaal van kinderen zien en geeft hierop een toelichting.

Dik Loeve laat wat mogelijkheden zien op het digibord en op een tafel staan de groepsboeken en ideeënboeken uitgestald. Na afloop kunnen de medewerkers hier een kijkje nemen. Bij de eerste sessie licht Peter toe dat de methode kunst als insteek gebruikt. De activiteiten worden ingeleid aan de hand van bestaande kunstvoorwerpen.

Afsluiting

Erik sluit de bijeenkomst af met een ‘talking stone’. Wie de steen krijgt, mag iets zeggen over de bijeenkomst en de steen doorgeven.

  • Het is fijn om een keer over onderwijs te praten, de stemming was goed.
  • Mooi om te horen dat het niet ‘meer’ is maar ‘anders’.
  • ‘Anders’ in de zin van je beter bewust worden/zijn van de mogelijkheden binnen cultuureducatie
  • Het spel was leuk, kort & bondig, handig van de tijdbewaking
  • Als je een steen in de beek gooit, kan de stroom veranderen.
  • Dat we niet versteend raken…

Erik sluit af met de woorden: ‘Je maakt vuur met vuur’. Peter geeft aan dat we het volgende schooljaar een opleiding kunnen volgen bij Kade 40 op het gebied van beeldende vorming. Hij deelt boeken uit aan de medewerkers. De boeken hebben betrekking op cultuureducatie. De gasten krijgen een gedichtenbundel.

Door: Petra Vink en Marian Werner, leerkrachten en interne cultuurcoördinatoren IKC PWA