Best practices bijeenkomst in het Stedelijk Museum Schiedam

nieuws

In september 2013 is het project Cultuureducatie met Kwaliteit van start gegaan in Vlaardingen en Schiedam. Basisscholen en culturele instellingen zetten zich in om een kwaliteitsslag te behalen in cultuureducatie. De deelnemende scholen werken toe naar een doorlopende leerlijn cultuureducatie. De grote culturele instellingen uit beide gemeentes op hun beurt verdiepen zich in de wensen vanuit het onderwijs om het cultuureducatieve aanbod daar beter op aan te laten sluiten. De best practices bijeenkomst is georganiseerd om de ontwikkelingen tot nu toe in beeld te brengen en deelbaar te maken.

 

DSC01118

Sprekers, rondvraag en rondleiding

Tijdens de middag zijn voorbeelden uit de praktijk toegelicht, aangevuld met reacties uit het publiek en hebben museumdocenten een rondleiding gegeven.
De interne cultuurcoördinator van IBS Ababil, Tuba Sevinc, lichtte toe hoe de school cultuureducatie vorm geeft in samenhang met de schoolvisie. Op deze manier wordt cultuureducatie betekenisvoller voor zowel leerlingen als leerkrachten.

 

Aansluitend kwam Mario Stam, wethouder onderwijs van de gemeente Schiedam, aan het woord. Hij benadrukte de samenhang tussen cultuureducatie en onderwijskwaliteit. Er liggen veel kansen om door middel van cultuureducatie een rijk en gevarieerd onderwijsklimaat te bieden aan de leerlingen. Daarmee staat cultuureducatie op de basisschool ook ten dienste van het onderwijs en draagt bij aan het behalen van onderwijsdoelen.

Museumdocent Jules van der Vuurst-de Vries lichtte vervolgens het cultuureducatieve programma van het Stedelijk Museum Schiedam toe. Daarin is veel aandacht voor Filosoferen met Kunst. Een verrijking voor veel leerkrachten: kijken naar kunst en daar een goed gesprek over kunnen voeren met je leerlingen.
Annemarie Pothaar van het Museum Vlaardingen (dat dit jaar heropend zal worden) benadrukte de mogelijkheid voor maatwerk: het in samenspraak met de scholen invulling geven aan het museumbezoek door leerlingen.
Vanuit het publiek kwamen ook de thema’s: aansluiting binnen/buitenschoolse cultuureducatie, gemeentelijk beleid, tijdsinvestering en burgerschapsvorming aan de orde.

 

Na afloop van het plenaire gedeelte was er in een rondleiding ‘op zaal’ gelegenheid om zelf kunst te beleven.
Tijdens de borrel aan het einde van de middag kwam een levendige uitwisseling op gang tussen de aanwezigen.

Bevindingen

Het samenbrengen van de verschillende partijen wordt goed gewaardeerd. Dit zal nog voor de zomervakantie een vervolg krijgen met netwerkmiddagen in Vlaardingen (27 mei) en Schiedam (20 mei).
Het realiseren van de kwaliteitsslag cultuureducatie is een proces dat goed op gang is gekomen bij de deelnemende partijen met als speerpunten:

  • Verbinden van cultuureducatie met de onderwijsvisie
  • Cultuureducatie helpt onderwijsdoelen te bereiken
  • Cultuureducatie in samenhang met andere leergebieden
  • Actieve rol voor hele schoolteam bij invulling van cultuureducatie
  • Extern cultuureducatief aanbod afstemmen op onderwijs

 

DSC01114