Voortbouwen aan betekenisvol en inspirerend cultuuronderwijs voor ieder kind

nieuws
De huidige subsidieperiode van Cultuureducatie met Kwaliteit loopt dit jaar af. Op basis van de resultaten van CmK in de afgelopen projectperiode (2013-2016) heeft het Ministerie van OC&W besloten de regeling met vier jaar te verlengen. Eén van de redenen voor verlenging is de vaststelling dat veel scholen weliswaar een goede ontwikkeling hebben doorgemaakt, maar meer tijd nodig hebben om een doorgaande leerlijn cultuuronderwijs te borgen in de lespraktijk. Het Fonds voor Cultuurparticipatie is opnieuw aangewezen als subsidiënt.
Mooi Werk in Schiedam en KADE40 in Vlaardingen maken graag gebruik van deze kans om scholen die dat wensen ook in de periode 2017-2020 bij te staan met advies en bijscholing op het gebied van cultuuronderwijs.
CmKVS zal in de nieuwe subsidieperiode meer gedifferentieerd te werk gaan: inspelen op de verschillen in culturele infrastructuur tussen Vlaardingen en Schiedam. Zo zal het ICC overleg op stedelijk of zelfs schoolbestuur niveau plaatsvinden.
Daarnaast richt CmKVS zich in Vlaardingen op het versterken van de maatwerk optie binnen Vlaardingse Schatten.
In Schiedam krijgen scholen de kans om geld aan te vragen ter bekostiging van activiteiten die bijdragen aan het duurzaam versterken van de doorgaande leerlijn.

Ook aan de slag om cultuuronderwijs de plek te geven binnen de school, die het verdient? Kijk hier wat het project CmKVS kan betekenen op jouw school.