De waarde van cultuuronderwijs, volgens Gert Biesta

Inspiratie, nieuws

Persoonsvorming van het kind

Erik van Duijvenbode, projectleider CMKVS, volgde een lezing van onderwijspedagoog Gert Biesta, tijdens Afkijken mag! een evenement van Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam. Hij beschrijft hier wat hij heeft ervaren:
‘Omringd door collega’s zit ik op een kerkbank in de Arminiuskerk. We luisteren allemaal vol aandacht naar het pleidooi dat onderwijspedagoog Gert Biesta houdt voor persoonsvorming van kinderen met behulp van cultuuronderwijs.Als risicofactoren benoemt hij zogenaamde vrije expressie (alles is goed) en trends als 21e eeuwse vaardigheden. Bij het laatste wordt cultuuronderwijs onderbouwd door de bijdrage die het levert aan het behalen van doelen, die strikt genomen buiten kunstzinnige oriëntatie liggen. En dat terwijl cultuuronderwijs juist zo’n unieke plek inneemt in het curriculum.

foto Eric van Straaten

In welke andere vakken leren de kinderen hoe het voelt om te dansen? Of hoe het voelt om samen een lied te zingen? En ook het kijken naar kunst spreekt de kinderen op geheel eigen wijze aan. Want anders dan bij andere vakken is er geen goed of slecht antwoord. Ieder kind ziet en beleeft een kunstwerk of voorstelling immers vanuit zichzelf.

Om dit te bereiken mogen de lessen en activiteiten een beetje schuren: de leerling raakt verrast en verruimt de kijk op zichzelf en de omringende wereld. Als activiteiten te vrij zijn bereik je dat niet, omdat kinderen dan terugvallen op wat ze al kennen en kunnen. Dit vraagt om een doelgerichte aanpak bij het invullen van cultuuronderwijs en onderstreept het belang van samenhang. Geen losse, ‘leuke’ activiteiten, maar een doorgaande leerlijn, die de leerling helpt om te willen zijn wie het is.’