Wat leert kunstonderwijs het kind?

Inspiratie

Wat leren kinderen van cultuureducatie? Wetenschappelijk onderzoek biedt vooralsnog geen steun voor de bewering dat cultuureducatie een gunstig effect heeft op schoolprestaties in vakken als rekenen en taal. Kunstonderwijs is wel belangrijk voor de veelzijdige vorming en ontwikkeling van kinderen en ter voorbereiding op creatieve functies in de samenleving.

Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van het rapport Art for art’s sake, The impact of art education van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO.

De auteurs baseren zich op zestig jaar wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van kunstonderwijs, in elf verschillende landen waaronder Nederland. Naar het effect van kunstonderwijs op creativiteit en kritisch denken en op vaardigheden als doorzettingsvermogen en samenwerken is volgens de organisatie te weinig onderzoek gedaan om daar conclusies aan te verbinden.

Het rapport, dat vandaag (28 december 2013) wordt gepresenteerd aan beleidsmakers op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, komt twee weken nadat minister Bussemaker in haar visiebrief Cultuur kunsteducatie aanwijst als een van de speerpunten in haar beleid. Cultuureducatie, schreef zij, draagt immers bij aan het ontwikkelen van zogenaamde 21st century skills als creativiteit en kritisch denken, waar de arbeidsmarkt steeds meer om vraagt.

De OESO-onderzoekers vinden die claim van de minister voorbarig. De belangrijkste rechtvaardiging voor cultuureducatie ligt volgens hen niet in de vermeende neveneffecten, maar in de unieke waarde van het kunstonderwijs zelf. Niet alleen doen leerlingen kennis op over kunst, goede kunsteducatie kan ook de basis leggen voor een vervolgopleiding in de kunst en voor creatieve functies – ook in de wetenschap en het bedrijfsleven.

Volgens Teunis IJdens van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), is het rapport belangrijk voor de kunsteducatiepraktijk en voor het beleid omdat het onderstreept waar het in kunsteducatie echt om hoort te gaan: ‘Leren met, over en door kunst. Dat is waardevol genoeg op zichzelf. Kunstzinnige oriĆ«ntatie en de kunstvakken horen in het primair en voortgezet onderwijs, omdat je daarin iets leert voor het leven, dingen die je niet in andere vakken leert. Kunst is onderdeel van het menselijk erfgoed.’